Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom już działa w Tychach!

 Prawo silne wobec słabych i słabe wobec silnych. To na szczęście się zmienia, niestety bardzo powoli. Szanse przeciętnie sytuowanego…