TYLKO ANDRZEJ DUDA

TYLKO ANDRZEJ DUDA

jest gwarantem Polski nowoczesnej, wolnej, innowacyjnej, otwartej i prawdziwie tolerancyjnej. To…