DARWINIZM SPOŁECZNY

Darwinizm Społeczny. Jest ideą, według której społeczeństwa ulegają przemianie, mogą zniknąć, wyginąć, zostać zdominowane przez…