Zmiany w tyskim klubie Gazety Polskiej

Przyczyny zdrowotne i związana z nimi długotrwała choroba, była przyczyną rezygnacji Janusza Jabłońskiego z funkcji przewodniczącego Klubu Gazety…