Agresja, Obsesja Furia - „Für Deutschland”


Klub Gazety Polskiej Tychy |
24

furia


Treść

Donald Tusk: „Wystarczy kilku odważnych ludzi, którzy wyprowadzą nieakceptowanych sędziów”

o Prezesie Glapińskim: Wystarczyłaby dużo mniejsza wątpliwość, żeby gościa wyprowadzić z NBP i ja to zrobię.”

Donald Tusk: Für Deutschland”

Kilka informacji prawnych, które warto znać:
 

Kodeks Karny

Art.222. (KK) Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza

§ 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art 222.(KK) Wywieranie wpływu na czynności urzędowe

§ 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

                          Od kilku lat mamy w Polsce taką sytuację, że opozycja buduje swój elektorat w oparciu o nienawiści do partii konkurencyjnej, a więc do PIS-u. Wcześniej w historii mieliśmy takie przykłady kiedy w latach 30 dwudziestego wieku, NSDAP w podobny sposób, budowało swój elektorat, robiono to w oparciu o nienawiść do Żydów. Takie stwierdzenie może wydawać się na wyrost ale, to co ostatnimi laty, opozycja ma Polakom do zaoferowania, właściwie o tym świadczy. Zero propozycji gospodarczych, zero rozwiązań ekonomicznych zero jakiegokolwiek pomysłu na Polskę.

                         To bardzo przykre stwierdzenie, ale uprawianie polityki Polsce, polega tylko na dzieleniu Polaków, budowaniu antagonizmów, stawianiu jednych przeciw drugim. Dzieje się tak ponad jakimkolwiek poczuciem dobra wspólnoty, dobra ojczyzny czy społeczeństwa. Nawet demokracja którą tak często politycy opozycji mają na ustach, staje się dla nich tylko frazesem politycznym, na potrzeby łatwowiernych i niezorientowanych politycznie Polaków.

                        Przemysł pogardy , fundowany przez opozycję, jest ciągle rozwijany, pytanie – ile jeszcze, są wstanie zniszczyć - für Deutschland ?

 

I jeszcze kilka informacji prawnych, które warto przytoczyć.

 

Art. 256. (KK) Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego

§ 1.  Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Konstytucja RP

Rozdział XVII

Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 127.[Zamach stanu]

§ 1.Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art.  128.  [Zamach na konstytucyjny organ RP]

§ 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2.Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 129. [Zdrada dyplomatyczna]

Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.