Katowice przeciwko represjom wobec ks. Michała Olszewskiego


Klub Gazety Polskiej Tychy |
2

W obronie


Treść

3 lipca o godzinie 18:00 na Placu Chrobrego, tuż pod Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, odbyła się manifestacja sprzeciwu wobec represji nałożonych na księdza Michała Olszewskiego, które są sprzeczne z prawami człowieka. Manifestację zorganizowali Patrioci Śląska i Zagłębia przy wsparciu Klubów Gazety Polskiej. Przeciwko represjom nałożonym na ks. Olszewskiego na manifestacji wypowiadali się m.in. Beata Białowąs, Michał Wójcik, Anna Syrek z Tyskiego Klubu Gazety Polskiej, organizator Dariusz Szczepka oraz wiele innych osób. Zaprotestowaliśmy przeciwko metodom aresztowania i postępowania w koszmarnych pierwszych trzech dniach po aresztowaniu, kiedy był poniżany i nieludzko traktowany, jak opisywały media na podstawie listu od rodziny ks. Michała.

Obecne wydarzenia i działania prokuratury w sprawie domniemanej afery, w której nikt jeszcze niczego nie udowodnił, to nic innego jak represje, odwet i walka polityczna z poprzednim rządem oraz nękanie księży katolickich. Moim zdaniem to również łamanie praw człowieka w zakresie wolności religijnej w Polsce. Takie postępowanie świadczy o całkowitym odejściu od standardów praworządności w Polsce w czasie kierowania prokuraturą przez Adama Bodnara. Podejmowane przez wymiar sprawiedliwości działania mają charakter odwetu politycznego i represji, a wymiar sprawiedliwości stał się narzędziem walki politycznej.

Wyrażamy również zdanie, że w tej sprawie naruszone zostały prawa człowieka opisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, tj.:

Artykuł 5 Nikt nie może być poddany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

Artykuł 7 Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji i przed jakimkolwiek podżeganiem do takiej dyskryminacji.

Artykuł 9 Nikt nie może być poddany arbitralnemu zatrzymaniu, aresztowaniu lub wygnaniu z kraju.

Artykuł 12 Nikt nie może być poddany arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, rodzinne, domowe lub korespondencję, ani też atakom na jego honor lub dobre imię. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takim ingerencjom i atakom.

Artykuł 18 Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje swobodę zmiany swej religii lub przekonań oraz swobodę manifestowania swej religii lub przekonań, indywidualnie bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie lub prywatnie, poprzez nauczanie, wyznawanie, uprawianie kultu i praktyk religijnych.

Na koniec manifestacji odmówiono modlitwę w intencji zaprzestania represji wobec ks. Michała Olszewskiego i jego uwolnienia oraz odśpiewano "Boże, coś Polskę".

w obronie

w obronie

w obronie

w obronie

w obronie

w obronie