Msza za Ojczyznę wg nauczania Kard. Augusta Hlonda w Tychach – 24.10.2023r.


Klub Gazety Polskiej Tychy |
19

SPOTKANIE


Treść

O godzinie 18:00, 24 października, w kościele pw. Świętej Rodziny w Tychach rozpoczęła się Msza w intencji Ojczyzny. Msza ta została celebrowana przez Proboszcza parafii, ks. Adama Pukocza. Podczas tej uroczystości Anna Syrek odczytała wezwania modlitwy wiernych, w których znalazły się odniesienia do obecnej rzeczywistości. Przytoczono słowa:

„Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw Mnie” (Iz 1, 2),

słowa te, to Cierpienie najbardziej gorzkie w życiu dla wielu Ojców i Matek módlmy

się słowami „Bądź Wola Twoja” o Bożą Sprawiedliwość dla Narodu Polskiego.

 

Módlmy się za naszą Ojczyznę, która obecnie jest wolna, ale wzrastała na

cierpieniu i ofiarach naszych Ojców. Módlmy się, aby ich trud nie poszedł na marne a

nasza Ojczyzna była trwale niepodległa.

 

Módlmy się o utworzenie rządu ludzi sprawiedliwych, mądrych i prawych, których

wartości będą opierać się na chrześcijaństwie i społecznej nauce kościoła.

 

Módlmy się , aby nikt w naszej Ojczyźnie nie zdołał podnieść ręki na bezbronne

życie oraz o polskie rodziny, o ich trwałość, dobrobyt i odporność na współczesne

przesłanie cywilizacji śmierci.

 

Czcigodny sługo Boży Auguście Hlondzie, prosimy Cię, wspieraj swoim

wstawiennictwem powierzoną Tobie Ojczyznę w trudnym dla niej momencie. A za

Twoim orędownictwem niech wzrastała cywilizacja miłości w Polsce i całej Europie.

 

Po Mszy Świętej, w oratorium parafii, odbyło się spotkanie przy kawie i herbacie, podczas którego wielu obecnych podzieliło się swoimi spostrzeżeniami na temat bieżącej rzeczywistości. Głos zabrali między innymi Anna Syrek, Ewa Węglarz i Agnieszka Wyderka-Dyjacińska. To było dziesiąte takie spotkanie. Serdecznie zapraszamy na kolejne msze i spotkania w listopadzie i grudniu.

Zapraszamy także do udziału w spotkaniach Klubu Gazety Polskiej w Tychach.

SPOT

SPOT

SPOT

SPOT

SPOT