„O Życie Katolickie Na Śląsku” - kolejna Msza Św. wg. nauczania Kardynała Augusta Hlonda


Janusz Jabłoński |
14

Msza Cerwiec


Treść

W czwartek 22 czerwca odbyła się kolejna już Msza Św. intencji Ojczyzny, wg. nauczania Sługi Bożego Błogosławionego Kardynała Augusta Hlonda. W czasie Mszy Św kontynuowano rozważania listu pasterskiego Kardynała Hlonda „O Życie Katolickie Na Śląsku”. Odbywające się od pół roku msze gromadzą wielu ludzi, również przyjezdnych z całego Śląska. Nic dziwnego ponieważ msze te są szansą na chwilowe zatrzymanie się w szaleństwie współczesnego świata opętanego przez wrogie życiu ideologie i po prostu przez zło. Homilie głoszone podczas tych spotkań są prawdziwym drogowskazem jaką drogą powinien iść Chrześcijanin i Katolik jakie postawy, zgodnie z nauczaniem kościoła i ewangelią , powinien przyjmować. W czasie Homilii modlono się:

  • za naszego nowego arcybiskupa Adriana Józefa Galbasa,

  • o pokój na tak bliskiej nam Ukrainie, aby prowadzona tam przez  Rosję wojna zakończyła się i aby wszystkie porwane do Rosji dzieci powróciły do domu,

  • za Ojczyznę, która obecnie jest wolna, ale wzrastała na cierpieniu i ofiarach naszych Ojców,

  • o umocnienie ducha Wiary, czystości obyczajów i poszanowanie praw każdego człowieka w naszej Ojczyźnie wartości o których tak często zabiegał Kard August Hlond „Jak powiedział nasz wielki pasterz Kard. August Hlond „to, co się w Europie rozgrywa, jest gwałtownym zmierzchem epoki, której ducha zatruto. Tę niemoc powoduje bezwładność duchowa. To przesilenie jest następstwem kryzysu moralnego”,

  • aby nikt w naszej Ojczyźnie nie podnosił ręki na bezbronne życie oraz o polskie rodziny, o ich trwałość, dobrobyt i aby przepełniały je chrześcijańskie wartości.

Modlitwę zakończono wezwaniem :

Czcigodny sługo Boży Auguście Hlondzie, prosimy Cię, wspieraj swoim wstawiennictwem powierzoną Tobie Ojczyznę we wspólnocie europejskiej. A z naszym udziałem niech wzrastała cywilizacja miłości w Polsce i całej Europie”.

 

Na mszę przybyli ministrowie i parlamentarzyści Pani minister Bożena Borys Szopa, minister Jerzy Polaczek i obecny vice-minister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, była również delegacja patriotycznych środowisk polonijnych z Paryża oraz koordynator Klubów Gazety Polskiej na Śląsku Marta Święcicka. Po mszy odbyło się otwarte spotkanie przy kawie i ciastku na którym każdy uczestnik, mógł zadać pytania, co na ogół wywoływało, żywe dyskusje. Msze Święte w intencji Ojczyzny, wg nauczania Kardynała Augusta Hlonda, będą trwały do końca roku. Klub Gazety Polskiej, który jest organizatorem tego wydarzenia zaprasza ,na najbliższą we wrześniu.

 

Janusz Jabłoński

Klub Gazety Polskiej

czerwiec

czerwiec

czerwiec

czerwie

czerwcie