Tyski Klub Gazety Polskiej , zmiana przewodniczącego.


Klub Gazety Polskiej Tychy |
84

Ania


Treść

             Na czwartkowym zebraniu klubu Gazety Polskiej w Tychach z przewodniczenia klubowi zrezygnowała nasza przewodnicząca Ania Syrek. Ania jako przewodnicząca naszego klubu z rozmachem i energią robiła rzeczy wyjątkowe. Bal Niepodległości, akcja Murem Za Polskim Mundurem, projekcje filmów, organizacja  Forum Śląskich klubów Gazety Polskiej w Katowicach  ciągle kontynuowane msze za Ojczyznę, spotkania, otwarcie  wystaw o V Wileńskiej Brygadzie AK ,  Rotmistrzu Witoldzie Pileckim w marcu tego roku i wiele innych działań , których nie sposób w krótkim tekście wymienić. Na zebraniu wszyscy szczerze podziękowaliśmy Ani za te ostatnie dobre dla klubu lata. Aniu Dziękujemy ! 

             W czasie zebrania na kolejnego przewodniczącego wybrany został Janusz Jabłoński,  jednak Ania zadeklarowała dalszą pracę w tyskim klubie  Gazety Polskiej - „będziemy razem dalej pracować dla Polski”.           Zastąpienie Ani to nie będzie łatwe zadanie. Czeka nas wiele pracy i wydarzeń. 22 czerwca kolejna msza za Ojczyznę wg. nauczania Kardynała Augusta Hlonda wraz ze spotkaniem, w którym będą uczestniczyć Bożena Borys Szopa i wiceminister Paweł Jabłoński, 15 lipca marsz Wołyński, przygotowania do wyborów, spotkania, zjazdy  i konwencje.  Liczę na Wasze wsparcie w działalności klubu. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Ani tym bardziej że dalej będziemy wszyscy razem działać dla Polski