Tyszanie upamiętnili zamordowanych na "Wujku"


Klub Gazety Polskiej Tychy |
22

16 grudnia


Treść

Dzisiaj 16 grudnia w 40 rocznicę zamordowania 9 górników w kopalni Wujek,  klub Gazety Polskiej w Tychach wziął udział w  zorganizowanej  przez miasto Tychy uroczystości upamiętniającej zabitych przez reżim górników. Podczas uroczystości, delegacja klubu Gazety Polskiej w Tychach wraz z kombatantami Solidarności wspólnie pod sztandarem Solidarności z 1980 roku, złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą pomordowanych górników. Kwiaty składała również delegacja klubu radnych Prawa I Sprawiedliwości oraz inne delegacje klubów radnych miasta Tychy.  W imieniu władz miasta kwiaty złożył wiceprezydent Maciej Gramatyka. Na początku uroczystości wystawiono warte honorową umundurowanej  młodzieży ze szkoły  im. Orląt Lwowskich w Tychach.  Obok lampy górniczej  wartę pełniło 9 harcerzy z pochodniami upamiętniając 9 ofiar z KWK WUJEK. Tyscy kibice rozwinęli transparent "PRECZ Z KOMUNĄ" a w czasie składania zniczy zapalili race i krzyknęli " Cześć i hwala bohaterom" . Przypomniano postać związanego z Tychami jednego z poległych Joachima Gnidy i przeczytano fragment wspomnień jego Ojca.   Obecni na uroczystości księża , Marcin Konieczny z Ewangelicko-Augsburskiej parafii św. Piotra i Pawła w Tychach i ks. proboszcz Józef Sołtys z Rzymskokatolickiej parafii Miłosierdzia Bożego ,  odmówili modlitwy za poległych i całą wspólnotę. W czasie uroczystości głos zabrali, wiceprezydent Maciej Gramatyka i poseł Michał Gramatyka. Kończąc uroczystości odegrano melodię " śpij kolego".

16.12

16.12

16.12

16.12

16.12