X Lat Klubu Gazety Polskiej w Tychach


Klub Gazety Polskiej Tychy |
44

X Lecie Klubu Gazety polskiej w Tychach


Treść

Klub Gazety Polskiej w Tychach został założony przez działacza NSZZ Solidarność, Wojciecha Jabłońskiego, w roku tragedii, do której doszło pod Smoleńskiem. To właśnie brak zgody na kłamstwa jakimi karmiono społeczeństwo w okresie po tej tragedii oraz chęć wyrażenia swojego sprzeciwu i potrzeba działania, były bezpośrednimi impulsami do założenia Klubu Gazety Polskiej w Tychach. Od tamtej pory członkowie naszego Klubu niestrudzenie pracują na rzecz niepodległej, wolnej i sprawiedliwej Rzeczpospolitej, której odbudowę obserwujemy od roku 2015. Spotkanie inauguracyjne klubu odbyło się 7 grudnia 2010r w biurze Solidarności nauczycielskiej w Tychach. Wojciech Jabłoński zaprosił znajomych ze środowiska prawicy oraz kombatantów Solidarności do udziału w tym spotkaniu. Niestety część tych osób odeszła już do wieczności, byli jednak aktywnymi członkami naszego klubu do końca.

Ojcowie założyciele tyskiego klubu to:

  1. Wojciech Jabłoński

  2. Śp. Anzelm Habryka

  3. Śp. Edward Madej

  4. Śp. Lucyna Madej

  5. Śp. Zbigniew Pułterałowicz

  6. Czesław Kuźniak

  7. Stanisław Nikiciuk

  8. Tadeusz Smagacz

  9. Henryk Kocjan

  10. Janusz Jabłoński

Pierwszym wydarzeniem zorganizowanym przez tyski klub GP była organizacja ósmej miesięcznicy tragedii smoleńskiej. Wydarzenie to odbyło się pod Kamiennym Krzyżem przy ul. Grota Roweckiego, 10 grudnia wieczorem. Kolejnym wydarzeniem było spotkanie opłatkowe 28 grudnia na które przyszło już wiele osób, późniejszych członków klubu, gościem honorowym spotkania był Senator Prawa I Sprawiedliwości Bronisław Korfanty.

W szeregach naszego Klubu działa wiele osób starszych, w tym odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jesteśmy w naszym mieście zawsze i wszędzie tam, gdzie należy dać świadectwo i wyraz wierności Bogu i Ojczyźnie. Zawsze wierni stajemy pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi polskich bohaterów i doniosłe wydarzenia z polskiej historii, takie jak np.: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święto Konstytucji III Maja, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Narodowe Święto Niepodległości, ostatnio 40-lecie powstania NSZZ Solidarność. Podjęliśmy szereg działań tj. organizowanie rocznic i miesięcznic smoleńskich oraz wyjazdy na cały szereg uroczystości np.. wyjazdy na rocznice Smoleńskie, coroczne wyjazdy na Węgry ( rocznice wiosny ludów). Udział w manifestacjach w czasie walki o wolne i niezależne media.

Organizujemy również co roku Marsz Pamięci Wołyń 1943 i staramy się włożyć duże zaangażowanie we współorganizowanie Marsz Dla Życia I Rodziny w Tychach.

Podczas jednego z zebrań z grona klubu wyłonił się również komitet do spraw budowy pomnika smoleńskiego. Pomnik w Tychach udało się odsłonić w 2013 roku.

Tyski klub aktywnie bierze udział w kampaniach wyborczych, pracując na rzecz kandydatów Zjednoczonej Prawicy, a ostatnio zdając sobie sprawę z wagi wyborów na urząd Prezydenta RP, bardzo mocno i na wszystkich możliwych frontach wspieraliśmy Pana Prezydenta Andrzeja Dudę. Bierzemy również udział w wielu inicjatywach, które mają budzić w społeczeństwie postawy patriotyczne jak np. zbieranie podpisów pod projektem „Pod biało-czerwoną” czy organizacja straży patriotycznej, mającej bronić kościołów przed atakami środowisk lewicowych.

Trudno tutaj wymienić wszystkie działania podejmowane na przestrzeni działalności 10 lat klubu Gazety polskiej w Tychach, był to jednak okres pracowity. Ważnym jest również podkreślenie i zaznaczenie wieloletniej współpracy z Senatorem Czesławem Ryszką. Przez wszystkie lata działalności Klubowi Gazety Polskiej w Tychach udało się zachować podmiotowość i niezależność w niełatwych realiach postkomunistycznej metropolii. Trzeba w tym miejscu podziękować wszystkim klubowiczom pracującym w klubie na przestrzeni 10 lat , ale też Ojcom założycielom i przewodniczącym klubu w okresie 10 lat działalności; Wojciechowi Jabłońskiemu, Zygmuntowi Grochowalskiemu, Januszowi Jabłońskiemu i nowej przewodniczącej Annie Syrek.

Niech Bożę Błogosławieństwo przyświeca naszej działalności na następne lata.

Klub Gazety Polskiej w Tychach

X lecie

X lecie

X lecie

X lecie

X Lecie