1 lis 2017

„A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba”

Autor Janusz Jabłoński

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba”

(frag. Pieśń XII Jan Kochanowski)  

Foto: Janusz Kluba 

W dniach Wszystkich Świętych wspominamy naszych drogich zmarłych. Wspominamy tych, którzy odeszli, byli przy nas przez wiele lat i odeszli niedawno. Wspominamy również tych którzy odeszli przed laty. Rodzina, przyjaciele, koledzy, współpracownicy, znajomi, wszyscy oni zasługują na naszą pamięć i wspomnienie. Od 6 lat Klubowicze Gazety Polskiej odwiedzają groby naszych tyskich bohaterów, ludzi Solidarności, działaczy, którzy walczyli o wolność w czasie kiedy nie było to ani łatwe ani bezpieczne. To nie są dla nas obcy ludzie, pamiętamy ich doskonale z dawnych lat. Wspomnimy tutaj Mirka Stroczyńskiego, Jerzego Tacika, Janusza Reidycha, Wspominamy również naszych kolegów, klubowiczów Edwarda i Lucynę Madej, Władysława Szopę, Władka Dudziaka, Janusza Dudzika. Wszystkich tych ludzi znamy z wielkiego i bezinteresownego zaangażowania w sprawy Ojczyzny. I tak ich wszystkich zapamiętamy.