12 sie 2017

10 Sierpnia w Tychach - Czesław Kuźniak

Autor Janusz Jabłoński

Klubowicze Gazety Polskiej oraz Tyszanie uczcili pamięć ofiar tragedii Smoleńskiej na Mszy Św. w kościele pw. Św. Krzysztofa, po czym udali się pod pomnik Smoleńsk 2010, znajdujący się w pobliżu kościoła.  Uroczystość pod pomnikiem rozpoczęto modlitwami w intencji ofiar poległych w Smoleńsku. Modlitwy poprowadził tradycyjnie członek klubu Pan Andrzej Czech.

   Pan Wojciech Jabłoński, założyciel tyskiego klubu i jego pierwszy przewodniczący, odczytał comiesięczny Apel Klubów Gazety Polskiej a następnie Pani Teresa Galon wygłosiła piękny, patriotyczny wiersz. Kolejnym mówcą był dr Andrzej Drogoń, który nakreślił tło problemów stojących dziś przed Polakami. Szczególnie akcentował problemy związane ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi i potrzebę aktywności prawicowej części społeczeństwa.

   Następnie zabrała głos Pani Kazimiera Głogowska-Gosz, z Zarządu NSZZ”Solidarność” b.”ZEG”-u , która przypomniała o Uroczystości Odsłonięcia i Poświęcenia Tablicy upamiętniającej udział mieszkańców Tychów w tworzeniu NSZZ”Solidarność” w początkach pamiętnych lat 80-tych. Uroczystość ta odbędzie się 08.09.2017 r. przy kościele Św. Jana, a rozpocznie ją Msza Św. o godz.  11:00. Tablica będzie umieszczona na ścianie budynku Kopernika 3, w którym wówczas mieścił się Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ ”Solidarność”, utworzony m.in. przez tyskich górników z kopalni „Ziemowit” i „Piast”. Pani Głogowska zaprosiła wszystkich obecnych do uczestnictwa w tej uroczystości.

   Na zakończenie odśpiewano hymn państwowy.

Czesław Kuźniak

 

Zapraszamy do fotorelacji,foto Stefan Mazgaj