17 wrz 2017

"Nie chciejcie ojczyzny która was nic nie kosztuje"

Autor Janusz Jabłoński

8 września uczestniczyliśmy w odsłonięciu tablicy poświęconej mieszkańcom miasta Tychy, którzy brali udział w tworzeniu Solidarności. Tablica została umieszczona na tym budynku przy Placu Konstytucji 3 Maja, w którym działał Międzyzakładowa Komitet Założycielski w 1980 roku aż do chwili wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981r. Uroczystość poprzedziła Msza Św. w pobliskim kościele pw. Jana Chrzciciela. Homilia, którą wygłosił Ks.prałat Franciszek Resiak, przejdzie do historii naszego miasta. Po Mszy Św. poczty sztandarowe zakładów pracy w asyście orkiestry górniczej przemaszerowały w miejsce umieszczenia tablicy. Oprócz wielu gości na poświęcenie przybyły również klasy mundurowe Uroczystość odsłonięcia była bardzo podniosła, rozpoczęto ją hymnem państwowym.

                 Tablicę odsłonili Andrzej Służalec, pierwszy przewodniczący MKZ Tychy oraz Leszek Waliszewski pierwszy szef Zarządu Regionu Solidarności. Inicjatywa umieszczenia tablicy została podjęta przez Ireneusza Więckowskiego, Mariana Kubica i Andrzejka Służalca. To oni byli trzonem komitetu, który doprowadził do powstania i odsłonięcia tablicy. W tym komitecie działało jeszcze wiele osób; osób bezpośrednio związanych z tworzeniem Solidarności w naszym mieście. Tablica po odsłonięciu została poświęcona przez kapłana. Krótkie przemówienie wygłosił Andrzej Służalec i Leszek Waliszewski. Na końcu uroczystości odśpiewano Rotę.

                   Po uroczystości pod tablicą uczestnicy przeszli do auli pobliskiej szkoły górniczej, gdzie przemawiali członkowie Komitetu, Senator Czesław Ryszka i Prezydent Andrzej Dziuba. Rys historyczny tworzenia Solidarności nakreślił dr.Jarosław Neja z katowickiego IPN. Wystąpił również dr.Andrzej Drogoń, który po odczytaniu nazwisk represjonowanych, poinformował o przyjęciu na ostatnim zebraniu Klubu Gazety Polskiej uchwały, mającej na celu podjęcie działań do przemianowania nazwy Parku Południowego na Park Solidarności. Dr.Drogoń zwrócił się do Prezydenta Miasta o wsparcie tej idei. Podsumowano również i ogłoszono wynik konkursu literacko-historycznego dla młodzieży, który nawiązywał do sentencji „Nie chciejcie ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. Konkurs ten był objęty patronatem Piotra Dudy. Główną nagrodę w konkursie zdobyła uczennica Martyna Dębosz. Uroczystość na auli zakończyły - warte obejrzenia - występy artystyczne młodzieży.   

Zapraszamy do fotorelacji: Janusza Kluby 

Janusz Jabłoński