KULTURA


Klub Gazety Polskiej Tychy |
15

Treść

                                                          ODSZEDŁ  WIELKI  PATRIOTA

Jan Olszewski, polityk, prawnik, publicysta, gorący patriota. W czasie okupacji niemieckiej był członkiem Szarych Szeregów  Uczestniczył w  Powstaniu Warszawskim. W czasie PRL-u był adwokatem broniącym prześladowanych opozycjonistów. Inicjował akcje dla ochrony Konstytucji przed zmianami godzącymi w suwerenność Polski. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Jako pierwszy po wojnie demokratyczny premier, położył tamę sowieckim zakusom na ograniczenie suwerenności Polski. Jego rząd usunęła ekipa przeciwników dalszych, rzeczywistych przemian Polski. Zmarł  7 lutego 2019 r.

                                                                              EPITAFIUM

                                                   Przechodniu! Obyś w Polskę jak ten zmarły wierzył!

                                                  Idź i czyń! Dobry przykład serce twe ośmieli.

                                                  Twój brat wygnaniec drogi syberyjskie przemierzył,

                                                   Prześladowanie długo cierpiał w cytadeli.

                                                   A przecież dobre serce w wichrach nie ochłodło,

 

                                                   Ani je południowe żary nie wypiekły,

                                                   Podziwiaj nieprzebrane cudowne to źródło,

                                                   Z którego myśli wzniosłe i łzy czyste ciekły!

                                                   A jeśli już w Polskę zwątpiłeś bez końca,

                                                   Odejdź! I cieniem swym nie zasłaniaj słońca!

                                                                                                                                             Napisał Teofil Lenartowicz                                                                                                                                                                 (dla Agatona Gillera)