Z kalendarza Niepodległości - 27 grudnia 1918 r wybuchło powstanie wielkopolskie


Klub Gazety Polskiej Tychy |
4

„Wybuch powstania wielkopolskiego i oswobodzenie Poznania od Niemców.W godzinach popołudniowych przeciąga pochód 12000 dzieci przed Paderewskim w Bazarze. Nastrój panujący w mieście, flagi polskie i aliantów działają deprymująco na Niemców. Oficer Niemiecki, nieznanego nazwiska, straciwszy panowanie strzela do tłumów. Młodzież Polska rozbroiwszy śmiałka odprowadziła go na policję z żądaniem zabezpieczenia ludności przed awanturami. Dyżurny delegat Rady żołnierskiej i robotniczej ze słowami: „ zaraz zaprowadzę porządek” komunikuje się z koszarami, polecając wysłać oddział wojska niemieckiego na miasto. Do oddziału przyłączają się Niemy wracający z hakatystycznego wiecu, zwołanego z powodu przyjazdu Koalicjantów oraz Paderewskiego i z okrzykiem „Poznań jest niemieckim miastem”, przystępują do zdzierania sztandarów i demolowania lokali. Żołnierze niemieccy strzelają do ,tłumów skupionych przed Bazarem. Organizacja Straży Ludowej i P.O.W. Przy pomocy ludności rozbraja Niemców. Do wieczora miast zostaje opanowane całkowicie. O godz 20 kpt. M. Paluch ujmuje w swe ręce kierownictwo powstania. Wybuch przekształca się w prawidłową walkę o wyzwolenie byłego zaboru niemieckiego z niewoli.” ( pisownia oryginalna)

(zdj. Wiec przed hotelem Bazar, po przyjeździe Ignacego Jana Paderewskiego do Warszawy) 

27.12