Regulamin


Klub Gazety Polskiej Tychy |
19

§1 Podstawowym zadaniem klubgp.tychy.pl jest przekazywanie informacji dotyczących działalności klubu, prowadzenia dyskusji na ich temat, wymiany poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy w zakresie danych poddziałów tematycznych. Ich przedmiotem może być tylko i wyłącznie związana z działalnością klubu §3.
 
§2 klubgp.tychy.pl jest platformą, dzięki której użytkownicy mogą wzajemnie wymieniać poglądy, pisać artykuły (z zastrzeżeniem §6a), udzielać komentarzy (patrz §6). Użyte treści na stronach serwisu klubgp.tychy.pl są własnością zamieszczających je użytkowników. Żadne treści nie mogą być traktowane jako tożsamy wyznacznik danego podtematu ze względu na "wolne" pochodzenie. Przedstawione treści na stronach klubgp.tychy.pl mają jedynie charakter informacyjny.
 
§3 Prezentowane na forum poglądy, opinie i odpowiedzi na pytania mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako wiążące kogokolwiek.
 
§4 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Właściciel domeny - osoba do której należy domena klubgp.tychy.pl a tym samym cała witryna.
Administrator - osoba czuwająca nad właściwym funkcjonowaniem witryny od strony technicznej. Administrator nie publikuje żadnych treści. Treści zamieszczone przez administratora mogą pojawić się po wyłączeniu witryny (prace konserwacyjne) a ewentualne zamieszczone wówczas treści będą mieć jedynie charakter kontrolny (np."Lorem Ipsum" do sprawdzenia wypełnienia) podczas dodawania nowych funkcjonalności witryny. Administrator nie odpowiada za treści oraz materiały wprowadzane na stronę/serwer przez osoby trzecie. Zadaniem administratora nie jest weryfikowanie użytkowników, treści oraz materiałów co do pozostania w zgodności z prawem RP oraz nienaruszających dóbr osobistych osób trzecich.
Redaktor naczelny - osoba lub osoby strzegące porządku w całej witrynie. Posiadają maksymalne uprawnienia co do edycji/moderacji lub usuwania treści, materiałów swoich jak i osób trzecich. 
Redaktor - osoba lub osoby strzegące porządku w powierzonym mu dziale tematycznym. Redaktorzy mogą w określonych przypadkach zmieniać, usuwać lub blokować posty/tematy użytkowników.
Użytkownik - osoba przeglądająca zasoby klubgp.tychy.pl. Może to być użytkownik uwierzytelniony jak i użytkownik nieuwierzytelniony.
Post - informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na portalu przez użytkownika (patrz §7).
Emblemat (Avatar) - niewielki obrazek określający użytkownika portalu.
IP, adres IP - liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci.
Cookies - niewielkie pliki tworzone przez przeglądarkę użytkownika ułatwiające i wspomagające pracę programu.
§5 Korzystanie z forum jest bezpłatne.
 
Użytkownik
 
§6 Użytkownik to osoba przeglądająca lub współtworząca zawartość klubgp.tychy.pl. Podstawowy podział użytkowników ze względu na uwierzytelnienie:
 
§6a Użytkownik nieuwierzytelniony to osoba (w rozumieniu użytkownika odwiedzającego klubgp.tychy.pl), która nie dokonała rejestracji na stronie klubgp.tychy.pl. Użytkownik taki ma ograniczone prawa odnośnie dodawania zawartości w portalu. Również możliwość edycji własnych komentarzy jest ograniczona i w pewnych sytuacjach możliwa po wcześniejszym kontakcie z odpowiedzialnym Redaktorem danego działu lub Redaktorem naczelnym.
 
§6b Użytkownik uwierzytelniony to osoba, która dokonała rejestracji na stronie klubgp.tychy.pl w celu jej uwierzytelnienia. Wszelkie podane informacje (imię, nazwisko, email, nr telefonu) są przechowywane w bazie danych portalu i nie są udostępniane osobom trzecim. klubgp.tychy.pl zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji użytkownika (telefonicznie bądź korespondencyjnie w określonych sytuacjach opisanych w §25).
 
Posty
 
§7 Publikować komentarze na klubgp.tychy.pl może każdy użytkownik, jednak Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do czasowego wyłączenia możliwości publikacji przez nieuwierzytelnionych użytkowników.
 
§8 Administratorzy i Redaktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez innych użytkowników treści.
 
§9 Użytkownik ma możliwość zmiany własnej treści (edycji).
 
§9a W zależności od posiadanych uprawnień, użytkownik uwierzytelniony/nieuwieżytelniony ma możliwość zmiany własnej terści (patrz §6a).
 
§10 Zabronione jest umieszczanie na klubgp.tychy.pl postów, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem RP, mające na celu jego obejście lub naruszające dobre obyczaje, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność lub zmierzające do naruszenia praw innych osób.
 
§11 Zabronione jest umieszczania na klubgp.tychy.pl treści reklamowych, promowania swojej działalności. Powyższy zakaz obejmuje również nicki, podpisy, avatary, posty, Prywatne Wiadomości (PW) oraz e-maile przesyłane do użytkowników. Zgodę na reklamowanie lub promowanie swojej działalności na klubgp.tychy.pl w jakiejkolwiek formie wydać może jedynie właściciel domeny do którego należy się w tej sprawie zwrócić za pośrednictwem systemu Prywatnych Wiadomości (PW) lub e-maila.
 
§12 Zabronione jest prowadzenie zbędnych polemik, składających się m.in. z dużej ilości krótkich postów bez treści merytorycznej, odbiegających w sposób znaczący od głównego tematu, a także ostrych wypowiedzi i kłótni. Wszelkie tematy, których forma przyjmie charakter czatu internetowego lub luźnej pogawędki, a które mogą być kontynuowane drogą Prywatnych Wiadomości, komunikatorów internetowych lub e-maili będą zamykane, ewentualnie usuwane będą konkretne posty. Ocena tematu pod kątem niniejszego § pozostaje w rękach Redaktorów klubgp.tychy.pl.
 
§13 Wszystkie informacje, które wpisują użytkownicy będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez zgody autora osobom trzecim z zastrzeżeniem §24.
 
§14 Administratorzy i Redaktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników i ich postów.
 
§15 Usuwania postów i tematów portalu dokonują Redaktorzy.
 
Nazwy użytkownika (nicki)
 
§16 Nazwy użytkownika powinny być w miarę krótkie i nie powinny zawierać jedynie znaków niestandardowych (!.;,:.-_'#, itd.).
 
§17 Nazwy użytkowników nie mogą być adresami stron www.
 
§18 Zastosowanie do nazw użytkowników mają również przepisy §9 i §10.
 
Podpisy (sygnatury)
 
§19 Zastosowanie do podpisów mają przepisy §10 i §11.
 
Sankcje
 
§20 Redaktorzy mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu oraz postu, który narusza regulamin klubgp.tychy.pl.
 
§21 Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać w szczególności treści:
 
nieczytelne pod względem stylistycznym,
napisane wyłącznie dużymi literami albo innym kolorem niż czarnym,
z rażącą ilością błędów ortograficznych,
nie wnoszące treści merytorycznych,
umieszczone "jeden pod drugim" przez tego samego nadawcę
powielane w różnych miejscach klubgp.tychy.pl
błędne pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
będące formą ogłoszenia

§22 Ocena czy powyższy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Redaktora klubgp.tychy.pl. W takim przypadku użytkownik może otrzymać ostrzeżenie lub zostać usunięty z klubgp.tychy.pl. Usunięcie nie musi być poprzedzone ostrzeżeniem.
 
§23 Naruszające regulamin nicki podlegają zmianie przez Redaktora. Naruszające regulamin podpisy i avatary ulegają zmianie bądź usunięciu przez Redaktorów.
 
§24 W przypadku podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa o ewentualnym przestępstwie zostaną powiadomione organy ścigania. Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów.
Postanowienia końcowe
 
§25 klubgp.tychy.pl wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez użytkownika i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych przez użytkownika informacji oraz hasła.
 
§26 Każda osoba może posiadać tylko jedno konto. Złamanie tej zasady grozi sankcjami określonymi w niniejszym regulaminie.
 
§27 Rejestracja i korzystanie z portalu jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.
 
§28 Użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia (odwołanie) od decyzji Redaktora. Odwołania składa się do osoby, która wydała przedmiotową decyzję za pośrednictwem systemu Prywatnych Wiadomości (PW) lub e-maila. Decyzja Redaktora, co do sposobu rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
 
Polityka Prywatności dla domeny klubgp.tychy.pl
 
Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin klubgp.tychy.pl. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.
 
Pliki z logami
 
Tak jak większość innych witryn internetowych, zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.
 
Pliki cookie i sygnalizatory WWW
 
Właściciel domeny klubgp.tychy.pl zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam z zewnętrznych serwisów, aby utrzymać serwis . Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej.
 
Pliki cookie DoubleClick DART
 
Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań (”interest based targeting”). Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś. System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika”. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie.
 
Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.