10 lutego w Tychach


Janusz Jabłoński |
502

10 lutego w Tychach


Treść

Jak co miesiąc tyski Klub Gazety Polskiej spotkał się 10 lutego na Mszy Św. w intencji Ojczyzny i Ofiar tragedii smoleńskiej. Msza odbyła się w kościele pw. Św Krzysztofa. Po mszy uczestnicy przeszli pod pomnik Smoleńsk 2010, gdzie odmówiono modlitwy za poległych. W tym dniu swoją modlitwę zadedykowaliśmy również „Sybirakom”, czyli ofiarom masowych przesiedleń z polskich ziem okupowanych przez Sowietów w północne rejony Rosji. Przesiedlenia te były podzielone na etapy. Pierwszy etap rozpoczął się właśnie 10 lutego 1940 roku. Po modlitwie odczytano apel Klubów Gazety Polskiej, a po apelu wygłoszono krótko historię wydarzeń, związanych z przesiedleniami na Syberię. Na koniec spotkania odśpiewano Hymn Polski. Po spotkaniu klubowicze udali się na rondo Sybiraków, pod pomnik poświęcony ofiarom przesiedleń, gdzie zapalono znicze i złożono kwiaty.

Zapraszamy do fotorelacji Janusza Kluby.