11 ROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W TYCHACH


Klub Gazety Polskiej Tychy |
25

11 rocznica


Treść

Klub Gazety Polskiej w Tychach uczcił wydarzenia sprzed 11 lat , uroczystą mszą świętą w intencji poległych 10. kwietnia w Smoleńsku o dar życia wiecznego i o to aby ofiara ich życia, którą złożyli przyniosła w naszej Ojczyźnie oczekiwane owoce.

                Msza Święta odbyła się w kościele pw. Św Rodziny w Tychach, 10 kwietnia o godzinie 18:00. Klubowicze przygotowali i wygłosili, modlitwę wiernych oraz czytanie ,Słowa Bożego. Po mszy delegacja klubu udała się po pomnik Smoleńsk 2010 znajdujący się przy ulicy Wyszyńskiego 1 w parafii Św Krzysztofa. Pod pomnikiem delegacja klubu, złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze. W kilku słowach klubowicze wspomnieli wydarzenia z 10 kwietnia 2010r i omówili ustalenia zawarte w raporcie podkomisji ds. zbadania przyczyn tej największej tragedii w powojennej Polsce. Ustalenia podkomisji pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza, przy udziale niezależnych naukowców i inżynierów zawarte w wersji filmowej raportu są druzgoczące i niepodważalnie wskazują na zamach w Smoleńsku. Następnie klubowicze udali się na skwer Marii I Lecha Kaczyńskich i zapalili znicze.

Poniżej przedstawiamy przygotowany tekst modlitwy wiernych.

  1. Panie, Tyś założył Kościół, by prowadził Lud Boży i wskazywał drogę do Niebieskiego Jeruzalem, które jest naszą prawdziwą Ojczyzną. Niech wszyscy ludzie Kościoła zachowują Twoją naukę, żyjąc nieprzemijającą miłością Bożą wśród świata, który przemija.

Ciebie prosimy...

  1. Módlmy się za papieża Franciszka, polskiego prymasa, biskupów i kapłanów oraz za osoby konsekrowane, by z odwagą i zapałem głosili Bożą Ewangelię i dawali świadectwo wiary. Niech wielcy Ojcowie Polskiej Wiary Kardynałowie August Hlond, Stefan Wyszyński oraz Papież Jan Paweł II patronują całej posłudze pasterskiej w naszym kraju.

Ciebie prosimy...

  1. Módlmy się za ludzkość zmagającą się z epidemią koronawirusa, za wszystkich cierpiących z powodu epidemii, zmarłych, ich rodziny i bliskich, personel medyczny, aby Pan obdarzył ich siłą i zdrowiem, zmarłych doprowadził do Królestwa Niebieskiego, a nas wszystkich umocnił niegasnącą nadzieją.

Ciebie prosimy...

  1. Jezu, odblasku chwały Ojca, który podtrzymujesz wszystko słowem swej potęgi i dokonujesz oczyszczenia z grzechów, wejrzyj w swoim miłosierdziu na ludzi niewierzących, aby doświadczyli łaski nawrócenia i wiary.

Ciebie prosimy...

  1. Módlmy się za poległych 10. kwietnia w Smoleńsku o dar życia wiecznego i o to aby ofiara ich życia, którą złożyli przyniosła w naszej Ojczyźnie oczekiwane owoce.

Ciebie prosimy...

  1. Módlmy się za wszystkich pomordowanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Ostaszkowie, Starobielsku i w innych miejscach kaźni, aby dostąpili chwały nieba. Prośmy o ich orędownictwo w niebie za nas i naszą Ojczyznę.

Ciebie prosimy...

  1. Módlmy się za nas samych, by każde spotkanie z Bogiem w słowie i Eucharystii owocowało nowym zapałem misyjnym oraz wiernym przyjęciem Bożej woli i odważnym jej wypełnianiem.

Ciebie prosimy...

11

11

11

11

11

11

11