76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Tychach


Klub Gazety Polskiej Tychy |
21

1944


Treść

Jak co roku w rocznicę godziny „W” Klub Gazety Polskiej w Tychach, złożył kwiaty pod pomnikiem Generała Stefana Grota Roweckiego.

Krótką uroczystość pod pomnikiem poprowadziła wiceprzewodnicząca klubu Anna Syrek. Kiedy przebrzmiały syreny prowadząca przytoczyła rys historyczny wybuchu Powstania Warszawskiego, okoliczności w których wybuchło, sytuację polityczną i militarną w sierpniu 1944 roku.

W czasie przemówienia wspomniała słowa na temat powstania, które wygłosił sławny Kurier - Jan Nowak Jeziorański „walka nie była daremna, a powstanie warszawskie sprawiło, że państwo polskie , choć zniewolone i wasalne, zachowało swoją odrębność, przetrwało Stalina, który w swych zamysłach, chciał z niego z czasem uczynić część ZSRR” .

Prowadząca wspominała również słowa Ks. Bp. Józefa Guzdka, który w rozważaniu na temat zasadności powstania przytoczył słowa jednej z jego uczestniczek „ Nikt kto nie wie , czym była okupacja, jaka była sytuacja. Nie powinien się w tej sprawie wypowiadać .Zrozumieliśmy, że o nasze miasto będą walczyć Niemcy z Rosjanami i kamień na kamieniu nie zostanie z Warszawy, a nas nie zostawią a wręcz wymordują. My nie chcieliśmy umierać na kolanach, chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać”.

Powstańczy zryw niesie przesłanie dla kolejnych pokoleń Polaków o bezcennej wartości jaką jest wolność. Ona jest jak tlen, niezbędna do godnego życia. O wolności nie wystarczy marzyć, należy o nią walczyć i bronić jej, niejednokrotnie za najwyższą cenę, kontynuowała prowadząca. W czasie uroczystości głos zabrała również Pani Aldona Mierzejewska, która jako dziecko, uciekała z ogarniętej powstaniem Warszawy. W czasie uroczystości podczas oprócz hymnu odśpiewano dwie powstańcze pieśni – Warszawskie Dzieci i Pałacyk Michla. W czasie uroczystości Pani Teresa Małek zwróciła uwagę na zabytkowy Kamienny Krzyż, znajdujący się po drugiej stronie ulicy, który Tyszanie obronili w 1979 roku , kiedy komuniści go burzyli. Krzyż jednak Tyszanie obronili i władza ludowa musiała w tej sprawie się ugiąć jeszcze ponad rok przed powstaniem Solidarności. Wielu Tyszan brało udział w tych wydarzeniach. Kontynuując Pani Teresa Małek podkreśliła konieczność obrony Krzyża w obecnych czasach, szczególnie w aspekcie ostatniego ataku na polskie wartości. Pani Teresa powołując się na Jana Pawła II zakończyła apelem o obronę Krzyża i wartości oraz wzorem Jana Pawłą II, poprosiła o modlitwę w intencji zgody i pojednania w narodzie.

JJ

1944

1944

1944

1944

1944