DARWINIZM SPOŁECZNY


Klub Gazety Polskiej Tychy |
47

DARWINIZM SPOŁECZNY


Treść

Darwinizm Społeczny. Jest ideą, według której społeczeństwa ulegają przemianie, mogą zniknąć, wyginąć, zostać zdominowane przez inne, wyparte i zniszczone. Mówiąc, krótko jedne społeczeństwa mogą wyginąć kosztem innych w efekcie najprzeróżniejszych zmian. Darwinizm Społeczny zakłada również kształtowanie społeczeństw i społeczności za pomocą stosowania rożnego rodzaju socjotechnik, kształtujących poglądy , opinie. Bardzo często opiera się na przekazie medialnym np. konfliktowanie ze sobą różnych grup społecznych. Posłużę się tutaj przykładem, kiedy to w Polsce podległe politycznie stacje telewizyjne w dobie kryzysu gospodarczego, kształtowały inne grupy społeczne przeciwko górnikom , podając uśrednione o najwyższy zarząd, administrację, kadrę kierowniczą i zarządczą zarobki na kopalniach. Według tych danych zarobek w czasie kryzysu gospodarczego na kopalniach kształtował się na poziomie 5-6 tys złotych, żaden jednak górnik takich pieniędzy nie zarabiał, do tego podawano prawdziwe przecież informacje o wcześniejszych emeryturach i zadłużeniach kopalń. Całość przekazu miała przygotować i nastawić opinię publiczną , przeciwko górnikom i ich ewentualnym protestom związanych z likwidacją czy sprzedażą kopalń oraz planowanym pozbawieniem przywilejów pracujących pod ziemią ludzi. To na bazie tego właśnie przekazu w 2015 roku strzelano do protestujących górników w Jastrzębiu i Zabrzu.

Istnieje także wiele przykładów kiedy stosowany do kształtowania opinii i poglądów jest przekaz nieoficjalny, często stosowany przez polityków czy ludzi związanych z mediami. Stosowane sformułowania „ Polska jest skazana na moherową koalicję”, „ moherowe berety”, „starzy ludzie decydują o tym jak ma wyglądać Polska” „ w dniu wyborów zabierzcie babci dowód” i mnóstwo podobnych stosowanych do dzisiaj sformułowań , ma nastawiać wrogo ludzi młodych przeciwko, starym, konserwatywnym oraz środowiskom katolickim. Niestety metoda ta od lat jest skuteczna, bazowanie na podgrzewaniu międzypokoleniowego konfliktu, skłania ludzi młodych, do dokonywania nieracjonalnych i nielogicznych zachowań i wyborów. Osobiście odnoszę wrażenie, że niektórzy ludzie, chcieliby, całkowicie pozbyć się osób starszych z przestrzeni publicznej i całkowicie ich zmarginalizować. Szczególnie wielu polityków, interesują tylko ludzie młodzi i tylko do nich kierują swoją ofertę. Zdając sobie doskonale sprawę, że tylko niedoświadczeni życiowo młodzi ludzie są wstanie im uwierzyć. My jednak, jako ludzie myślący ,nie powinniśmy nigdy nie zapominać, że Polska jest dla wszystkich, starych, młodych i tych w średnim wieku. Zagadnieniem kluczowym w darwinizmie społecznym jest zagadnienie tzw. inżynierii społecznej, czyli kształtowania społeczeństwa i jego pożądanych zachowań. Nikt tego nigdy nie powiedział oficjalnie, ale to na nurcie właśnie Darwinizmu Społecznego powstawały systemy totalitarne i idee takie jak komunizm czy nazizm. W trzeciej rzeszy, doprowadzono do perfekcji metodę kreowania konfliktu i nastawiania członków narodu panów, do nienawiści wobec innych grup etnicznych i narodowych, Słowian, Polaków, Żydów, Romów. Swoją rolę w tym procesie odgrywały prymitywne jeszcze w tym czasie, ale skuteczne media, film , kronika, gazety. Zastosowany mechanizm inżynierii społecznej, polegał na odczłowieczaniu Żydów, Polaków, Romów, Słowian, kojarząc ich z brudem, szkodnikami szerzącymi zarazę, chorobą i patologią. Żydów w filmach propagandowych, porównywano wręcz do szczurów. Wszystkie te mechanizmy miały prowadzić do społecznej akceptacji, obozów zagłady i ogólnie ludobójstwa. Niestety działania te były skuteczne. To co robili w imię socjalizmu, a również socjalizmu narodowego Stalin i Hitler, było w istocie realizacją idei podporządkowania i redukcji innych społeczeństw w przypadku Stalina ze względu na przynależność narodową, likwidacja niepokornych i ceniących wolność narodów. W przypadku Hitlera ze względu na przynależność etniczną likwidacja Żydów, Romów, Słowian. Te totalitarne systemy i idee koncentrowały się na zdobyciu terenu i przestrzeni życiowej, likwidacji jednych kosztem drugich. Są one - moim zdaniem - przejawem idei darwinizmu społecznego w najczystszej postaci.

Współczesna inżynieria społeczna w praktyce.

Przekonywanie do „pożytecznych” tez. Jedną z takich tez jest np. przeludnienie, w które już w sposób bezrefleksyjny wierzą prawie wszyscy. Przebywając w Londynie, Nowym Jorku i innych wielkich metropoliach można w to bez problemu uwierzyć. Wyjeżdżając na prowincję już ta teza jest znacznie mniej wiarygodna, świat to głównie prowincja, na prowincji tereny ogromne a ludzi niewielu. Powtarzanie jednak na każdym kroku tezy o przeludnieniu jest czymś co pozwala łatwiej nam przełknąć nienaturalne zabiegi jak aborcja czy eutanazja. W wyniku rzekomego przeludnienia, straszy się ludzi wizją głodu. Kolejna teza „każda inteligentna jednostka rozumie jak ważna jest ekologia i zanieczyszczenie planety”. I tu dochodzimy do tezy i tak zwanej „niezaprzeczalnej prawdy”, że najgorszym czynnikiem wpływającym na środowisko jest emisja dwutlenku węgla. To całkowita nieprawda. Istotnie, jest to problem ekologiczny, lecz ranga którą mu nadano jest zbyt wielka. Są przecież znacznie ważniejsze problemy. Najbardziej poważnym jest emisja rakotwórczych węglowodorów aromatycznych, węglowodorów HC występujących w frakcjach benzenu i benzopirenu między innymi na skutek powszechnej motoryzacji. To właśnie te związki powodują, że co roku miliony ludzi umiera na rożne formy nowotworów. To właśnie te związki odpowiadają za tak częste przypadki raka.

Można łatwo to zmienić: wprowadzić samochody elektryczne, paliwo LPG, dodatki Bio do paliwa. Większość rozwiązań technologicznych eliminujących frakcje benzenów, jest już wprowadzona i zdaje egzamin. Jednak nikt tego nie promuje, nie wprowadza i nie zakazuje stosowania paliw opartych na benzenie. Dlaczego ? Odpowiedź jest bardzo prosta, po co ograniczać ilość zgonów ? Po co zdrowsze społeczeństwo ? Ani darwinizm społeczny, ani inżynieria społeczna tego nie zakładają.

Inżynieria Społeczna, pomieszanie pojęć i kształtowanie opinii.

Pojęcia dobro, zło, tolerancja, nacjonalizm, narodowość, państwo, prawa człowieka, otrzymują drugie lub nowe znaczenia. Weźmy np. nacjonalizm. Kiedy zapytamy o niego młodzież, to nacjonalizm jest utożsamiany z faszyzmem lub nazizmem. Tak jednak nie jest, nacjonalizm to przecież system koncentrujący się na przynależności do narodu. Wcale nie musi być związany ze stosowaniem przemocy, czy gwałceniem praw kogokolwiek. Nacjonalizm to: Stadion Narodowy, Muzeum Narodowe, narodowa waluta, narodowe święta, Lasy Państwowe, rzeka Wisła, kolędy, tradycje, kotlet schabowy i rolada wołowa. Można bez liku wymieniać rzeczy i pojęcia, które należą do całego narodu. Ten, że nacjonalizm nie odbiera i nie eliminuje (jak sugerują niektórzy) racji bytu innych nacji, daje tylko pewne pierwszeństwo i rangę elementom należącym do danego narodu. Polski nacjonalizm w przeciwieństwie do postaw w innych narodach (Niemcy, Ukraina) nigdy nie eliminował praw innych nacji.

Prawa Człowieka wynikają z przyrodzonej człowiekowi godności, przysługują każdemu bez względu na (między innymi), rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek. Nie można się ich zrzec. Władza ich nie nadaje ani nie może ich odebrać.

To definicja Praw Człowieka, które funkcjonują w naszej cywilizacji praktycznie od jej początku, Dekalog, Wielka Karta Swobód, idee oświecenia, John Lock, Monteskiusz, Jean Jacques Rousseau, Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Konstytucja 3 Maja i wiele innych aktów, na przestrzeni wieków formułowało Prawa Człowieka. Zawsze na pierwszym miejscu tych praw było prawo do życia. Później inne, wolność i bezpieczeństwo osobiste, zakaz tortur, wolność sumienia i wyznania, wolność słowa, prawo do sądu, prawo do obywatelstwa, prawo do prywatności, prawo do wolnych wyborów, wolność zgromadzeń i stowarzyszeń. Wśród tych praw jednak nigdy nie było jednego: prawa do łamania praw innych ludzi.

Czym zatem we współczesnym świecie jest prawo do aborcji lub nakłanianie do eutanazji w aspekcie pierwszego i najważniejszego z tych praw - prawa do życia?

Czym zatem jest prawo do bezpieczeństwa i wolności sumienia wobec sprowadzania do krajów Europy zagrożenia w postaci islamskich imigrantów? dzieje się tak mimo powszechnej świadomości, iż w kulturze islamu nie ma miejsca dla innych religii, nacji i poglądów. W prawach islamu zawarta jest unicestwienie tzw. „niewiernych” lub pełna podległość innych kultur, religii i narodów wobec praw islamu i muzułmanów.

Stosowanie inżynierii społecznej i socjotechnik, ma w sposób ewolucyjny , powolny i niezauważalny, zmienić ludzkie postrzeganie świata. Spowodować, że zło przestanie być postrzegane jako zło. Dobru zostanie nadane nowe znaczenie. To jest dobre, czego „ja” chcę , „moje prawa są najważniejsze, prawa innych mnie nie interesują”. Marginalizuje się takie pojęcia jak wspólnota, państwo, naród, kościół, koncentrując się na własnych hedonistycznych potrzebach.

Przejaskrawionym ale mocno zastanawiającym przykładem, stosowania inżynierii społecznej może być książka Aldous Huxleya, Nowy Wspaniały Świat. Napisana i wydana w latach trzydziestych dwudziestego wieku, książka ta jest przestrogą i swoistym proroctwem, przed kształtowaniem społeczeństwa w określonym przez władzę kierunku.

Tym co bardzo przeszkadza współczesnym inżynierom społecznym to wspólnota, państwo, naród, który określa swoje reguły, zasady, prawa, i stoi na straży ich przestrzegania. Dlatego na celowniku współczesnych inżynierów społecznych znalazła się narodowość i państwa narodowe.

Zapraszam do kolejnej części dotyczącej państw narodowych.

Janusz Jabłoński