Super- poseł w Parlamencie Europejskim


Klub Gazety Polskiej Tychy |
160

Super poseł


Treść

Na tegorocznym spotkaniu kolędowym klub GP w Tychach, miał zaszczyt gościć Panią Europoseł Jadwigę Wiśniewską. Osobę bardzo ciepłą i życzliwą a jednocześnie w swojej poselskiej działalności, bardzo konsekwentną i wręcz nieustępliwą w walce o tak ważne dla Polaków wartości. Doceniając pracę Pani Poseł na gruncie unijnym oraz działalność, którą prowadzi w Polsce, tyski klub GP już w październiku ubiegłego roku nominował Panią Europoseł Jadwigę Wiszniewską do nagrody Człowieka Roku Klubów Gazety Polskiej. Wieloletnia współpraca z tyskim klubem spowodowała, że Pani Europoseł jest dobrze znana wśród klubowiczów Gazety Polskiej, jednak pragniemy aby tą niesamowicie ciekawą postać, przybliżyć również innym.

Jadwiga Wiśniewska to pedagog, samorządowiec, polityk, Poseł na Sejm RP trzech kadencji, od 2004 r. Poseł do Parlamentu Europejskiego. Członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Wiceprzewodnicząca Intergrupy ds. Dobrostanu Zwierząt oraz Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE. Zastępca w Komisji Kultury i Edukacji.
Wiceprzewodnicząca Ruchu Kobiet Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ACRE (od października 2018 r.) Najbardziej wpływowy polski Poseł do PE w dziedzinie polityki środowiskowej w prestiżowym rankingu organizacji Votewatch Europe w 2016 r.
Jedyny polski przedstawiciel w składzie oficjalnej delegacji Parlamentu Europejskiego na szczyt COP24 w Katowicach.

Mimo tego, że jest jednym z najbardziej zapracowanych polityków, z podziwem patrzymy, jak skutecznie łączy rolę Europosła, z promowaniem i podejmowaniem inicjatyw kształtujących postawy patriotyczne młodzieży. Dlatego też jest inicjatorką i organizatorką licznych konkursów dla uczniów szkół z całego województwa śląskiego. Na szczególne uznanie zasługuje organizowany przez Panią Europoseł od 10 lat Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „Prawda i kłamstwo o Katyniu”, w którym wzięło udział ponad 2 tysiące uczniów. Europoseł Jadwiga Wiśniewska stwarza również młodym ludziom szansę na debiut literacki, bowiem najlepsze prace są publikowane w pokonkursowym tomie, którego promocja corocznie połączona jest z niezwykle klimatycznym spotkaniem w ramach Zaduszek Katyńskich.

Europoseł Jadwiga Wiśniewska nie zapomina także o przywracaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Organizuje od czerech lat Wojewódzki Konkurs Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie oraz Biegi Tropem Wilczym. Jest także organizatorką koncertów znanych rockowych zespołów patriotycznych.

Zaprasza studentów na staże do Brukseli, powtarzając im, że to głową podbija się świat.

Politykę pojmuje jako sztukę czynienia dobra, dlatego w Parlamencie Europejskim walczy o polskie interesy i sprawy ważne dla naszej Ojczyzny. Choć często jest to nierówna walka, Europoseł Jadwiga Wiśniewska jest nieugięta, nie odpuszcza i z determinacją upomina się o dobre imię Polski. Nie boi się dawać świadectwa prawdzie. Jak mówi: jest dumną Polką, wybraną przez Polaków, po to żeby Polsce dobrze służyć. Przełamuje mity i stereotypy organizując wystawy i seminaria oraz solidnie pracując w komisjach parlamentarnych. W swoich wystąpieniach podkreśla, że chce Europy równych szans i równych możliwości. Europy, która jest silna siłą państw członkowskich. Europy, która powinna pamiętać o swoich chrześcijańskich korzeniach, na których została ufundowana.

Przez blisko 20 lat była nauczycielem, wykonywała swoją pracę z pasją. Dziś jej pasją stała się polityka. Potwierdzają to słowa Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział że: „Pani Jadwiga Wiśniewska jest znakomitą posłanką, obdarzoną wyjątkową energią i umiejętnością działania, zarówno w sferze politycznej, jak i społecznej. Organizuje wiele różnych przedsięwzięć społecznych, buduje polski patriotyzm i postawy obywatelskie wśród młodych Polaków”.

Niech te słowa będą najlepszym podsumowaniem codziennej aktywności Pani Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej.

Przyznane odznaczenia:

  1. Złoty Krzyż KWP – nagroda Prezydium Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego – za pracę na rzecz kształtowania postaw patriotycznych i popularyzowania wiedzy historycznej wśród młodzieży z województwa śląskiego (2018).

  2. Statuetka Amazonek „Serce za serce” (2017 r.) oraz Bursztynowy Łuk Amazonek (2018 r.), będący najwyższym odznaczeniem dla osób szczególnie zasłużonych w walce z rakiem i wspierających kobiety po mastektomii (rok wcześniej odznaczeniem została uhonorowana Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda).

  3. Medal „Serce Solidarności” oraz specjalna statuetka św. Barbary – przyznane podczas uroczystości barbórkowych KSW „WESOŁA” w Mysłowicach (2016).

  4. Statuetka IKAR przyznana przez Stowarzyszenie Więzionych Internowanych i Represjonowanych „WIR”, Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość oraz Zarząd Częstochowskiej Solidarności w „dowód szacunku i uznania za poświęcenie, determinację oraz osobiste zaangażowanie dla dobra Ojczyzny, przełamywanie mitów i stereotypów, budowanie postaw patriotycznych” (2018).

  5. Złoty medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego przyznany przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego (2015).

  6. Statuetka „Mecenas Kultury 2017”, „Mecenas Kultury 2016”.

  7. Statuetka „Najpopularniejszy polityk Regionu” (2018).

  8. Kordelas Leśnika Polskiego – najwyższe odznaczenie dla osób wspierających ideę polskiego leśnictwa (2018).

 

super

 

super

 

super

 

supe

 

super

 

super