Zmiany w tyskim klubie Gazety Polskiej


Klub Gazety Polskiej Tychy |
33

KlubGP


Treść

Przyczyny zdrowotne i związana z nimi długotrwała choroba, była przyczyną rezygnacji Janusza Jabłońskiego z funkcji przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej w Tychach. Przewodniczący złożył rezygnację na spotkaniu klubowym w dniu 1 października 2020r. Jednocześnie klubowicze jednogłośnie powołali na funkcję przewodniczącego, dotychczasową wiceprzewodniczącą klubu Annę Syrek. Ania Syrek jest w klubie od wielu lat, sprawdziła się jako organizator wielu organizowanych przez klub lub współorganizowanych z innymi, wydarzeń. Obecnie jest liderem tyskiego projektu „Pod Biało-czerwoną”. Gratulujemy nowej przewodniczącej, powierzonej funkcji i życzymy powodzenia. W czasie spotkania były przewodniczący podziękował wszystkim za wiele lat współpracy w klubie, podkreślając, że przez te wszystkie lata, tak on, jak i wcześniejsi przewodniczący starali się o zachowanie pełnej niezależności i podmiotowości klubu, co czasami nie bywało łatwe, ale się udało.