TYLKO ANDRZEJ DUDA


Klub Gazety Polskiej Tychy |
37

wybory2020


Treść

TYLKO ANDRZEJ DUDA

jest gwarantem Polski nowoczesnej, wolnej, innowacyjnej, otwartej i prawdziwie tolerancyjnej. To prezydent polskich spraw.

            Warto o tym pamiętać i nie dać się zmanipulować tej ogromnej liczbie obrzydliwych fake newsów i niewyobrażalnej fali agresji, wulgarnego języka i nienawiści.

            Do wyborów pozostało tylko kilka dni. Nabierzmy dystansu, zastanówmy się
i przypomnijmy sobie naszą rzeczywistość sprzed 2015 r. Niech to będzie dla nas przestrogą. Pamiętajmy, że tzw. totalna opozycja zawsze przed wyborami umiała obiecywać. Cały czas mają usta pełne pustych frazesów. Problem polegał na tym, że po wyborach nie miała zamiaru dotrzymywać swoich obietnic. Co gorsze, śmiali się z naiwnych wyborców i na pytania dotyczące realizacji tych obietnic, wręcz ze zdziwieniem odpowiadali, że przecież to była taka przedwyborcza retoryka a nie poważne plany.
            Pamiętajmy, że przed 2015 r. na WSZYSTKO brakowało pieniędzy.
            Nie dajmy się więc nabrać na puste, obłudne frazesy, bo możemy nie tylko zatrzymać się w rozwoju, ale też stracić wszystkie uzyskane do tej pory programy socjalne. Nie dajmy się oszukać przedwyborczym zapewnieniom, które nie będą zrealizowane. Porównajmy dotychczasowe działania, prawdomówność i skuteczność obu kandydatów.

            Wniosek może być tylko jeden - głosujmy na Andrzeja Dudę.

            Czy teraz jest idealnie? Oczywiście, że nie. Nie da się przecież w ciągu zaledwie pięciu lat wyrównać dziesięcioleci zaniedbań.

A jednak osiągnięcia tego rządu i tego Prezydenta są naprawdę imponujące.
5 lat. ZALEDWIE 5 LAT, a zmian na lepsze całe mnóstwo.

Oto tylko niektóre z nich:

1.   Spełniane są przedwyborcze obietnice. No właśnie... A jednak da się je spełniać.
      Nareszcie wyborcy zostali potraktowani z szacunkiem.

2.   500+, 300+... Tak często te programy są poddawane krytyce.
     Już o tym pisałam. To nie jest rozdawnictwo. Tą są zwykłe programy socjalne, które od   
     dawna w różnych formach funkcjonują w zachodnich krajach.
     To była jedna z przyczyn wyjazdów młodych, wykształconych  Polaków za granicę.
     Wyjeżdżali ludzie młodzi, wykształceni, kreatywni i chętni do ciężkiej pracy. Tysiące  
     ludzi, którym my, z naszych podatków, opłaciliśmy wieloletnie wykształcenie.
     Brak dbałości o tych ludzi i brak programów mających na celu zatrzymanie ich w kraju,
     to było dopiero potworne rozdawnictwo naszych podatków i sabotaż naszej gospodarki.

            Na różnych wiecach pojawia się też zarzut, że rząd rozdaje 500+ a więc coś, co należy
do pracowników a nie do rządu, że rząd rozdaje nieswoje pieniądze.
Zdumiewający wręcz brak logiki i podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu państwa. Przecież podatki są płacone we wszystkich krajach a rząd m.in.  rozdysponowuje te pieniądze.
            Boli totalną opozycję, że pieniądze wracają do ludzi?
            Boli, że te pieniądze wchodząc na rynek, przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki?
            Dlaczego jest to dla nich takie przykre, że Polska się rozwija?
            A gdzie byli ci ludzie, kiedy np. zabierano ludziom pieniądze z OFE?
            Dlaczego wtedy nie krzyczeli?
            Dlaczego nie krzyczeli, kiedy w ciągu każdego roku byliśmy okradani z ok. 50 miliardów złotych z podatku VAT?
            To jest dziwne i zastanawiające. Czyje interesy oni reprezentują?

3.   Programy dla młodych. Np. zwolnienie z podatku ludzi młodych do 26. roku życia.
      To daje prawdziwy impuls do działania. Chęć do pracy, do rozwoju.

4.   Programy dla seniorów. Po raz pierwszy emeryci i renciści dostali 13. emeryturę.
      I będą ją dostawali w dalszym ciągu. Wysokość waloryzacji też jest o wiele wyższa,
      niż przed 2015 r.

5.   Dbanie o rodzinę. Oprócz programów już wymienionych, mamy też tutaj Kartę Dużej
      Rodziny, program Mama+. Jest też wreszcie zainteresowanie i rzeczywista pomoc
      w sprawach dzieci polskich przebywających poza granicami kraju (np. problem
      oddawania takich dzieci pod opiekę osób mówiących innym językiem i z innego kręgu
      kulturowego).

6.   Niskie bezrobocie. Nawet okrutna rzeczywistość pandemii nie wpłynęła znacząco
      w naszym kraju na niski współczynnik bezrobocia.

7.   Obniżone podatki:  pierwszy próg podatkowy obniżony został do 17%, a podatki dla
      najmniejszych przedsiębiorców obniżone do 9%.

8.   Rozwój tzw. Polski wschodniej.

9.   Rozwój małych miejscowości.

10.   Przywracanie i rozwój połączeń komunikacyjnych, które gwarantują dalszy rozwój
      gospodarczy kraju.

11.   Przywracanie posterunków policji. Tym samym przywracane jest poczucie
      bezpieczeństwa w mniejszych miejscowościach.

12.   Tworzenie wizerunku Polski jako państwa stabilnego, godnego zaufania, państwa,
      które mówi własnym głosem. Dba o sprawy Polski i Polaków. Dba o to, aby historia nie
      była zakłamywana. Dzięki takiej polityce, a także dzięki rozwijającej się gospodarce,
      jesteśmy coraz bardziej liczącym się partnerem.
         Przy czym jest  SZOKUJĄCE, że przedstawiciele tzw. totalnej opozycji twierdzą,
      że Polska nie powinna zabierać głosu we własnych sprawach, bo narazi się na
      niezadowolenie innych krajów (np. Niemców).

13.   Realizacja projektu Baltic Pipe, pozwalającego na uniezależnienie się Polski od
      rosyjskiego gazu.

14.   Inicjatywa Trójmorza, powstała w 2015 roku  jako projekt, którego celem jest
     wzmocnienie współpracy 12  krajów w regionie Morza Adriatyckiego,
     Bałtyckiego oraz Czarnego. Mamy tu projekty priorytetowe:

Dla sektora nowych technologii – „Cyfrowa autostrada Trójmorza”  czyli projekt zakładający budowę transgranicznej infrastruktury cyfrowej pozwalającej na bezpieczne przesyłania danych z północy na południe regionu z wykorzystaniem światłowodów i technologii 5G. Przedsięwzięcie zakłada udział wszystkich krajów inicjatywy i zostało zgłoszony przez Polskę.

W dziedzinie transportu – „Via Carpatia” , droga przebiegająca przez terytorium Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji i łącząca docelowo litewską Kłajpedę
z Greckim miastem Saloniki. Projekt, który ma szansę być w przyszłości jednym z głównych europejskich szlaków transportowych, zgłoszony wspólnie przez Węgry, Polskę, Rumunię.

W sektorze energetycznym – „korytarz gazowy Północ-Południe”, który łączy terminal LNG w Świnoujściu z terminalem Adria LNG w Chorwacji . Inwestycja niezwykle istotna, ponieważ priorytetem dla regionu Trójmorza jest dywersyfikacja źródeł dostaw gazu
i integracja infrastruktury gazowej.

15.   Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi na poziomie, którego jeszcze kilka lat temu
        nie bylibyśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. Taki sojusznik daje nam też o wiele
       lepszą  pozycję w Europie i świecie. Możliwość wyjazdu Polaków bez konieczności
       załatwiania wiz to ogromny sukces sam w sobie.

 

Zaledwie 5 lat wystarczyło, żeby zrealizować tak wielkie zamierzenia.
      Dlatego kiedy Andrzej Duda mówi, że w ciągu następnych pięciu lat doprowadzi do tego,
że nasze zarobki będą na poziomie krajów zachodnich, to można mu wierzyć.
Jest mężem stanu, który poważnie traktuje Polaków. Jest skuteczny i godny zaufania.
A ZGODA pomiędzy prezydentem a rządem jeszcze to zaufanie wzmacnia.

 

Powyżej przedstawiony został jedynie drobny procent efektów zgodnych działań rządu i Pana Prezydenta Andrzeja Dudy na rzecz całego kraju i całego społeczeństwa.

Uszanujmy to, podziękujmy im i idźmy na wybory.
Oddajmy głos na Pana Prezydenta Andrzeja Dudę.
Oddajmy głos na nasze godne życie i godną przyszłość.

Liczy się każdy głos. KAŻDY GŁOS.

EM