ŻNIWO


Klub Gazety Polskiej Tychy |
100

żNIWO


Treść

Codziennie zabierana nam jest jakaś cząstka suwerenności:

  • Premierem z unijnego nadania zostaje Donald Tusk

  • Dostajemy 5 mld euro, które musimy i tak wydać w Niemczech na wiatraki.

  • Ważne zadania i stanowiska w państwie są powierzane osobom powiązanym wcześniej w swojej działalności z Rosyjskim FSB i współpracującą z nim Służbą Kontrwywiadu Wojskowego to: Donald Tusk, Jacek Cichocki, Bogdan Klich, Tomasz Siemoniak, Bartłomiej Sienkiewicz, gen. Janusz Nosek, gen Piotr Pytel oraz płk. Dusza.  Na podstawie:  (Raport Państwowej Komisji Do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich Na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczypopolitej Polskiej w Latach 2007-2022) 

  • Wczoraj z naruszeniem prawa i z użyciem siły przeprowadzono zamach na wolne i niezależne media publiczne.

To dotychczasowy dorobek junty unijnego a przede wszystkim niemieckiego emisariusza w Polsce.

Co przyniosą kolejne dni ?

Wszystko to przypomina nam grudniową noc 13 grudnia, którą dane nam było przeżywać 42 lata temu. Jednak musimy pamiętać , że żadna noc nie trwa wiecznie i jutrzenka nadejdzie. To co zawsze powinno być przy nas to nadzieja, przypomnę tutaj refren piosenki napisanej w latach 80' przez Janka Pietrzaka:

Matką głupich Cię nazwali, nadziejo
Ludzie podli, ludzie mali, nadziejo
Choć się z Ciebie natrząsają
Głośno śmieją, ty nas jedna nie opuszczaj, nadziejo
Prowadź nas, nadziejo
W ciemny czas, nadziejo
W mrocznej mgle, wyczaruj iskrę wiary”

Klub Gazety Polskiej w Tychach